Sabtu, 14 Agustus 2010

Tembung Rangkep

Tembung Rangkep
Yaiku tembung kang dirangkep, jinise tembung iki keperang dadi :
1. Tembung rangkep dwilingga
a. Tembung rangkep dwilingga padha swara
Tuladhane : buku-buku, murid – murid, kursi-kursi
b. Tembung rangkep dwilingga salin swara
Tuladha : bola-baali, gonta-ganti, tuka-tuku
c. Tembung rangkep dwilingga semu
Tuladha : onde-onde, undur-undur, ati-ati
2. Tembung rangkep dwipurwa
Kang dirangkep purwane wae
Tuladha : lelaku, tetuku, jejagong
3. Tembung rangkep dwiwaasana
Kng dirangkep wasanane wae
Tuladha : busik dadi busisik, suwek dadi suwewek.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar