Rabu, 18 Agustus 2010

Tembung Andhahan lan Candra

Tembung Andhahan lan Candra
1. Tembung Andhahan
Yakuwi tembung kang wis dirimbag utawa diwenehi ater-ater, seselan lan penambang.
Ater ater yaiku wanda kang diwuwuhake ing ngarepe tembung lingga. Tuladhane dak, ko, di, ka, sa, pa, pi lan sapiturute. Dene seselan yaiku waanda kang diwuwuhake ing tengah-tengahe tembung. Kayata in, um, l, r lan liya liyane. Dene penambang yaiku wanda kang diwuwuhake ing mburine tembung, kayata ku, mu, an, a, na, anal an liya liyane.
Tuladha :
A + tulis : Anulis
Ny + sapu : Nyapu
Tulis + in : Tinulis
Sapu + in : Sinapu
Tulis + an : Tulisan
Sapu + ana : Sapuana

2. Chandra
Yaiku gambar utawa wangun kaendahan utawa kaanan sarana pepindhan. Nanging pepindhan iku namung sarana kanggo penyadra. Kang kudu diperhateake tetep kaendahan gambarane.
Tuladha :
1. Bocah iki tangane apik banget, drijine mucuk eri
2. Lambene nggula satemplik
3. Bangkeane nawon kemit.
4. Astane nggendewa pinentang
5. Lambeane mblarak sempal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar