Sabtu, 14 Agustus 2010

Ngandharake Informasi Saka Maneka Sumber

Ngandharake Informasi Saka Maneka Sumber
Informasi utawa kabar iku pancen wis dadi kebutuhan lumrah tumprap wong urip ning alam dunya. Apa iku informasi penting kanggo awake dhewe utawa ora, kabeh perlu dimangerteni, senajan mung kanggo pengerten wae. Sapa ngerti sawijining dina awake dhewe mbutuhake.
Ing ngisor iki na pacelathon, praktekna karo kanca sisihanmu !

Lowongan Pegawean
Dina minggu esuk Ayu wis tekan pasar, tangan tengene nggawa tas kresek ireng sing maksude nggo wadhah jajanan.
Cempulek jebul pundake ana sing nabok sekang mburi.
Dhani : Ayu,…
Ayu : Hei Dhani, lha ujarku sap miki, gole nabok banene koh seru temen ngaati inyong kagete ora mari mari enggane.
Dhani : Lah ya map, ora maksude inyong arep gawe njindol, tapi inyong lagi seneng pisan ieh ketemu ko maning. Bubar sekolah wingi tli koe langsung olih gawean nang Beta mart kan ?
Ayu : Iya Alhamdulillah, ora ngaanti nganggur kesuwen. Arep tuku apa si nko ?
Dhani : Kie, dee prentah biyunge kon tuku ciwel karo klendo, jere ramane kepengin
Ayu : Alah, ngidam aa ?
Dhani : Ko maning si, masa ramane inyong ngidam. Eh tumben kieh ko maring pasar ?
Ayu : Iya, mumpung preian, kepengin dolan pasar.
Dhani : Ko the wis kepenak ya, wis olih gawean, ora kaya inyong kieh, esih dodolan anggur
Ayu : Dodola anggur ?
Dhani : Iya, anggur-angguran. Hehehehehe.
Ayu : Asem, ujare inyong temenan dodolan anggur. Kieh, angger pancen ko kepengin kerja, ko cepetan gawe lamaran, ngko wengi jujugna umahku, gesu tek gawa. Kerja karo inyong gelem apa ora ?
Dhani : Sing bener baen kweh, angger temenan, ngko mbengi inyong maring nggonmu temenan lho
Ayu : Ya usaha lah ya, wingi si esih kurang tenaga akeh.
Dhani : Oke oke, ngko mbengi inyong meng nggonmu njujugna lamaran.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar