Sabtu, 14 Agustus 2010

Cerita Rakyat

Cerita Rakyat
Saben daerah, ndueni crita kang beda-beda. Nanging amarga kemajuan teknologi kanthi anane TV, crita mau kaya kalah karo anane tokoh-tokoh hero saka Negara liya. Akeh bocah saiki kang ora ngerti babagan cerita ing daerahe dhewe. Sejatine cerita rakyat iku ngemu surasa kang gedhe banget tumprap kanggo bocah-bocah, hususe kanggo pendidikan budi pekerti. Kayata cerita kancil karo baya, malin kundang lan liya liyane.
Perangane cerita rakyat yaiku :
1. Cerita fiksi
a. Mite
Yaiku dongeng kang ana hubungane karo alam lelembut, alam gaip.
Tuladhane : Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Gendruwo, tuyul lan liya liyane.
b. Fabel
Yaiku dongeng kang peragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa
Tuladhane : Kancil nyolong timun, Kancil karo baya, Kancil karo macan, Gajah musuh semut lan liya liyane
c. Legenda
Yaiku dongeng gegandengan karo dumadine sawijining papan utawa barang
Tuladhane : Asal usul rawa pening, Asal usul Desa Grantung, Watu malin kundang lan lya liyane
2. Cerita non fiksi
a. Hikayat
Yaiku cerita kang mbahas babagan peragane kanthi jelas.
Tuladhane : Hikayat Hang Tuah, Hikayat Bahtiar lan liya liyane
b. Babad
Yaiku cerita kang ana bukti lan nyatane, nanging wis ditambahi cerita kang ora nggenah.
Tuladhane : Babad Tanah Jawi, babad Mataram, Babad Majapahit lan liya liyane.
c. Sejarah
Yaiku cerita kang bener-bener kedadian la nana bukti nyatane.
Tuladhane : Sejarah Jendral Soedirman, Sejarah Majapahit , Sejarah Wali Perkasa lan liya liyane
d. Roman
Yaiku cerita kang nggambarake uripe pawongan mulai lair tekan pati.
Jenise roman : Roman Adat, Roman Sosial, Roman Detektif lan liya liyane

Tidak ada komentar:

Posting Komentar