Senin, 09 Agustus 2010

Nindhaake Pacelathon

Nindake pacelathon
Wes dadi adat lan cirri utamane wong jawa lan wis kawentar ing gendi papan, wong jawa iku wong kang sopan-sopan lan banget ngajeni marang wong liya. Babagan iki bisa dideleng saka anggone won jawa anggone guneman. Kabeh ana paugerane dhewe-dhewe. Guneman karo wong kang luwih tua, beda karo nalika guneman karo kancane.
Ing ngisor iki pamilahe basa manut unggah-ungguhe.

-- Ngoko Lugu
------ Basa Ngoko--------------------
l --Ngoko Andhap
l
l - Madya Ngoko
Basa -------------------------Basa Madya --------------------- Madyantara
l - Madya Krama
l
l - Krama lugu
l - Mudha Krama
l------Basa Krama --------------------- Wredha Krama
- Krama inggil
- Krama desa
- Kedaton
Katerangan :
a. Sing nggunaake basa ngoko yaiku:
- Bocah pada bocah
- Wong kang wis raket
- Wong kang luwih tua marang wong enom
b. Sing nggunaakee basa madya yaiku :
- Wong kag seumur nanging status sosiale luwih dhuwur
c. Sing nggunaake basa krama yaiku :
- Murid marang guru
- Wong enom marang wong tua
- Anak maraang wong tua
- Anak buah marang pimpinane

Tidak ada komentar:

Posting Komentar