Sabtu, 19 April 2014

Parafrase

Parafrase asal tembung saka paraphrase ( inggris ), paraphrasis ( latin ), para phrasein ( yunani ) kang nduwe teges cara ekspresi tambahan.
Parafrase yaiku istilah linguistik kang nduweni teges nglairake malih salah sawijining konsep kanthi cara liya sajroning basa kang pada, tanpa ngowahi makna lan tujuan awale.  Parafrase aweh kesempatan marang penulis liya kanggo aweh penekanan masalah kang beda karo penulis asline.
Parafrasis yaiku proses nggawe parafrase.
Carane nggawe parafrase :
1.      Maca naskah asli
2.      Nemtoake tema / alur
3.      Nemtoake gagasan utama / ide pokok saben paragrap
4.      Nggawe parafrase nganggo ukara kang beda, ukara langsung bisa di ganti nganggo ukara ora langsung.
5.      Nganggo tembung kang baku, ukara kang ringkes lan gampang dipahami.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar