Senin, 09 Agustus 2010

Nulis Wacana Deskripsi lan Eksposisi

Nulis Wacana Deskripsi lan Eksposisi
1. Wacana Deskrisi
Wacana deskripsi yaiku wacana kang nggambarake obyek kanthi cetha, sahingga wang kang maca kaya-kaya weruh dhewe utawa ngalami dhewe.
Tuladhaa :
Tiang bendera iku dhuwure kurang lewih 10 meter, ngadeg ing tengah halaman sekolah, warnane kang putih, mulai luntur merga kena panas lan udan saben dina. Ngisore panggonan kanggo ngadege iku wujud joglo kaya umah asline wong jawa, uga wes mulai pecah lan rusak merga lumut kang tansah tlaten anggone ngrusak jogloan iku. Bendera abang putih kang dina iku dipasang setengah tiang katon kibat-kibit digawa angin kang alon wae anggone mlaku. Senajan bendera iku wis suwek ing pojokane, nanging bendera iku tetep wae anggone kibat-kibit nunjuake rasa bela sungkawa ing tengah-tengah tiang iku.

2. Wacana Eksposisi
Wacana eksposisi yaiku wacana kang mbeberake sawijining proses kegiiatan kanthi ancas njembarake kawruh.
Tuladha :
Sawise tempe diiris tipis-tipis, banjur dicemplungake marang campuran glepung beras karo tligu kang dicampur karo banyu lan diwenehi bumbu uyah lan bawang kang wes di ulek. Godhong muncang kang wis diiris uga dicampurake. Sawise lenga goreng panas banjur digoreng siji-siji nganti muter sawaja. Proses sebanjure nunggu setengah mateng banjur diangkat, anggone masak aja suwe-suwe, mundhak garing. Mendoan iki paling enak didahar sore-sore kanggo batir ngopi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar