Senin, 09 Agustus 2010

Nyemak Wara - wara


A.      Nyemak
Nyemak wara – wara
Wara – wara ndueni  teges aweh weruh, aweh ngerti  marang wong akeh. Jaman kerajaan mbien, wara-wara di wacaake dening  para punggawa kerajaan, diumumake ing pasar lan ing panggonan kang dadi tujuane wong akeh pada kumpul.
Ing jaman kemajuan teknologi kaya saiki, wara-wara wes ora perlu diwacaake ing pasar, sebab sarana kanggo nyebarake informasi wes akeh tur maneka warna, kayata TV, koran, radio, internet lan liya – liyane.
Dene wara-wara ndueni bagian-bagian kang kudu ana ing njerone wara-wara, yaiku :
1. Bebuka
2. Surasa
3. Wasana basa
4. Satata basa
5. Titimangsa
Conto wara-wara :
LOMBA JALAN SEHAT
Kanggo ngrameake dina ulang tahune SMA Maarif Karangmoncol kang kaping 22 , arep dianaake Lomba Jalan Sehat kanggo umum. Kegiatan arep dilaksanaake kanthi ketentuan :
Dina                        :               Ahad
Tanggal                   :               18 April 2010
Panggonan            :               Start lan Finish ing ngarep SMA Maarif karangmoncol
Wektu                    :               Jam 08.00 WIB
Hadiah                    :               TV, Pit onthel, Kipas angin, Dispenser lan liya liyane
Kanggo kang arep melu bisa ndaftar ing koordinator saben-saben desa. Ayo pada melu, ramane, biyunge, anake pada dikon melu. Olih sehat, olih hadiah. Mantep ta ?
Karangmoncol, 10 April 2010
Ketua Panitia


Ken Arok,SPd

Tidak ada komentar:

Posting Komentar