Rabu, 29 September 2010

Soal mid 2

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF
SMA MA’ARIF KARANGMONCOL
TERAKRIDITASI : B
Akte pendirian Nomor : 743/103/I/1989
Alamat. Jalan Raya Pekiringan No.2 Karangmoncol 53355 Purbalingga Telp. 02817605448
Website: http://www.maarifkarangmoncol.com Email: Info@maarifkarangmoncol.com

ULANGAN MID SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran : Bhs. Jawa Hari,tanggal : Rabu,24 Februari 2010
Kelas : X Waktu : 08.30 – 09.30 WIB

1. Pengalaman yaiku kedadian kang wis dilakoni, dene pengalaman kang bisa gawe wong liya kang ngrungoake ngguyu ateges crita iku ...
2. Aku saben esuk tangine krainan, mulane aku tekan sekolahan uga telat terus. Kalimat iku salinen nganggo kalimat dialek Banyumas !


3. Apa pendapatmu marang kabar ing ndhuwur ?
4. Apa bedane wacana argumentasi karo wacana persuasi ?
5. Cerita cekak iku gancaran kang ngandharake sarining kadadean saka wiwitan tekan pungkasan. Titikane cerita cekak yaiku …
6. Wara-wara bisa dibiwaraake utawa dipasang ana ing papan panggonan kang dadi jujugane wong akeh. Contone yaiku …
7. Pengalaman kang bisa gawe ngguyu diarani …
8. Sebut lan jelasake unsure-unsur intrinsic sawijining novel !
9. Karangan narasi yaiku …
10. Salinen wacan ing ngisor iki nganggo bahasa latin !

Tidak ada komentar:

Posting Komentar